Privacy-beleid

Privacy-beleid
Onze naam is Denk- en Doenetwerk Naar Daar
Ons bedrijfsadres is Hoogstedelaan 28
6812 DN Arnhem
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 09173602
Ons B.T.W.-nummer is NL161392039B02

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij
– uw e-mailadres als u vragen stelt via onze website
– alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld uw adresgegevens om een tijdschrift te ontvangen, onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt voor intern gebruik en daarna door ons of op uw verzoek verwijderd. De informatie wordt alleen intern gebruikt en niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële of andere doeleinden. Op deze site gebruiken we geen cookies. We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mail wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, nemen we alleen op uw verzoek telefonisch contact met u op of om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt.

Over communicatie rondom onderzoek
Wij doen onderzoek voor derden en benaderen hun klanten uit hun naam. Deze partijen hebben hun eigen privacy-beleid en zijn daar verantwoordelijk voor. Naar Daar gebruikt voor haar onderzoeken de onlinetool Survey Monkey. Panels met emailadressen worden binnen drie maanden na het onderzoek verwijderd. Ruwe, niet tot privépersonen te herleiden, onderzoeksdata, worden door Naar Daar bewaard.

Infofilter
Indien u geen cadeau-exemplaren van het magazine Het Zoet en/of (commerciële) telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Niet benoemde doeleinden privacybeleid
Ons bedrijf zou in theorie consumenteninformatie kunnen gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval zullen wij altijd eerst contact met u opnemen alvorens uw gegevens hiervoor te gebruiken, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren en/of in te zien. Als u uw persoonlijke gegevens wenst aan te passen of verwijderen, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Reageren?
Als u wenst te reageren op ons privacy-beleid, kunt u contact met ons opnemen per email: eelco@naardaar.nl of 06-51666998. Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan ook via bovenstaande contactgegevens contact met ons op.