Samen op weg

Organisaties in het sociaal domein moeten voortdurend hun meerwaarde laten zien; als zelfstandig functionerende organisatie en als lokale keten- of netwerkpartner. Professionals gaan anders werken; zich op een andere manier verhouden tot burgers en hun omgeving. In het sociaal domein hebben de decentralisaties een transformatieproces in gang gezet, in het ruimtelijk domein komt de Omgevingswet eraan en wordt druk geëxperimenteerd met de nieuwe rollen die daarbij passen.

Organisaties en professionals in het sociaal en ruimtelijk domein zijn zo voortdurend op weg van een veilig ‘hier’ naar een ongewis en spannend ‘daar’. Denk- en doenetwerk Naar daar loopt in deze verandertrajecten mee op met professionals en bestuurders. We zijn reisgenoot, sparringpartner en spiegel. We verbinden, inspireren, staan stil als het nodig is en blijven voor beweging zorgen wanneer het maar kan.